Marketing – 5. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Tento týždeň bol hlavnou témou prednášky cielený marketing, ktorý tvorí proces pozostávajúci z 3 krokov – segmenácia trhu, definovanie cieľového trhu a stanovenie trhovej pozície.  

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Pôjde najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Tento týždeň to bude praktický pohľad na problematiku cieleného marketingu z dielne spoločnosti LEVOSPHERE:

Biznis príbehy:

V tejto časti vám pravidelne prinášame príbehy (success story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a implementácia nástrojov marketingového mixu neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania.

Pár námetov na premýšľanie:

Počas prednášky ste sa naučili, čo znamená cielený marketing, ako prebieha segmentácia trhu, aké prístupy sa používajú pri definovaní cieľového trhu a aké nástroje pomáhajú pri výbere trhovej pozície. Preštudujte si prezentáciu z prednášky, tiež 8. kapitolu v učebnici a aj doplnkové zdroje na tejto stránke. A keď to všetko zvládnete 🙂 skúste si zodpovedať nasledovné otázky:

  • Spoločnosť ZAJO Design, s.r.o., vlastník značky ZAJO pôsobí na trhu s oblečením a vybavením na turistiku, horolezectvo, lyžovanie, či kempovanie. Stanovte, aké segmentačné premenné spoločnosť aplikuje pri segmentácii svojich zákazníkov.
  • Petra Tóth je slovenská šperkárka a dizajnérka, ktorá vo svojej tvorbe používa pôvodné slovanské ornamenty a pretvára ich do sofistikovanej súčasnej formy. Zdôvodnite, akú stratégiu pokrytia trhu využíva pri svojom podnikaní a akými nástrojmi diferenciácie odlišuje svoju ponuku od konkurencie.
  • Firma môže budovať svoju trhovú pozíciu v rámci hodnotových propozícií vo vzťahu ÚŽITOK/CENA. Pozrite si obrázok na strane 111 v učebnici a ku každej z pozitívnych hodnotových propozícií uveďte príklady firiem, ktoré danú propozíciu uplatňujú.
  • V procese segmentácie sa aplikujú aj behaviorálne segmentačné premenné. Vyjadrite svoj názor na využívanie týchto premenných v podmienkach slovenského trhu. Svoj názor podporte adekvátnymi príkladmi.

Sledujte náš predmet na sociálnych sieťach a neunikne vám nič dôležité. Sledujte podnetné videá na YouTube a posty na Instagrame:

A nezabudnite na učebnicu 🙂

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: