Spotrebiteľské správanie – 3. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Počas prednášky v treťom týždni semestra ste sa naučili, ako vplýva spoločenská stratifikácia na spotrebiteľské správanie, ako na rozhodovanie spotrebiteľa vplývajú skupiny a dozvedeli ste sa aké skupiny rozoznávame a čo tvorí podstatu názorového vodcovstva.

Na prednáške som vás upozornil, že od na predmete Spotrebiteľské správanie sme začali využívať celouniverzitný antipliagiatorský systém Turnitin. Budeme ním kontrolovať všetky vaše zadania odovzdané vrámci predmetu. Na to aby všetko fungovalo tak ako má, bude potrebné prihlásiť sa do systému a zaradiť sa do triedy, ktorá zodpovedá vašej študijnej skupine – krúžku. Podrobné informácie vám boli oznámené na seminároch – ID triedy aj prístupové heslo.

Turnitin Feedback Studio

Služba na kontrolu podobnosti písomných prác, ich hodnotenie a poskytovanie spätnej väzby študentom v textovom a zvukovom formáte.

Antiplagiátorský systém je podporný nástroj na kontrolu originality v porovnaní s inými textmi, ktoré sú uložené v databáze alebo voľne prístupné na internete. Systém upozorní na potenciálnu zhodu vyjadrenú vo forme percentuálnej podobnosti práce. Interpretáciu výsledku kontroly a rozhodnutie, či ide o plagiát alebo originál, však musí vyhodnotiť človek.

Do nástroja na kontrolu originality sa prihláste podľa inštrukcií uvedených v príručke TU. Bližšie informácie a technickú podporu nájdete TU.

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Ide najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Určite si ich pozrite, vypočujte a prečítajte. Tento týždeň to bude praktický pohľad na problematiku názorového vodcovstva.

A ešte pár podcastov na tému influencer marketing:

Biznis príbehy:

V tejto časti pravidelne spoznávame príbehy (succes story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a poznanie jeho spotrebiteľského správania neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania. Poďme si vypočuť príbehy úspešných influencerov.

A nezabudni na učebnicu 🙂

Učebnica Spotrebiteľské správanie je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Spotrebiteľské správanie. Vzhľadom na svoju nadčasovosť je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí majú záujem o problematiku nákupného správania a rozhodovacieho procesu spotrebiteľa. Učebnica ponúka čitateľom pochopenie modelu rozhodovania spotrebiteľa, vysvetľuje interné a externé faktory vplývajúce na rozhodnutia spotrebiteľa a sprevádza čitateľa celým procesom riešenia problému spotrebiteľa od poznania potreby, cez zhromažďovanie informácií, hodnotenie alternatív, samotný nákup, spotrebu, hodnotenie po spotrebe až po následné odstránenie produktu. A keďže skúška z predmetu Spotrebiteľské správanie sa uskutoční formou OPEN BOOK TESTu tak učebnica bude pre každého neodmysliteľnou pomôckou 🙂

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: