Foto: Linda Kisková Bohušová

Vitajte na mojom blogu, ktorý som trocha netradične nazval Byť akademikom nie je nuda. Väčšinu môjho pracovného života som zasvätil povolaniu, ktoré sa v našej rodine dedilo už 3 generácie. Pôsobil som v akademickej sfére ako univerzitný pedagóg a vedec a prešiel som skoro všetkými akademickými funkciami, počnúc tajomníkom katedry, prodekanom pre vzdelávanie a dve funkčné obdobia som zastával post dekana fakulty. Pochopil som, že študenti častokrát na svojich pedagógov hľadia s odstupom, akoby sme boli z iného sveta a akoby sme sa okrem našich výskumov a písania karentov, skrípt a učebníc nevenovali ničomu inému. Ale aj my sme ľudia ako každý iný. Máme svoje starosti, povinnosti, ale aj radosti a záľuby. A o tom by mal byť môj blog. O akademických starostiach a radostiach ale aj o životných trápenia a skúsenostiach. Jednoducho o živote, ktorý vôbec nie je nudný.

Rýchle odkazy na podstránky:

Pomoc obetiam vojnového konfliktu: