Foto: Linda Kisková Bohušová

Vitajte na mojom blogu, ktorý som trocha netradične nazval Byť akademikom nie je nuda. Väčšinu môjho pracovného života som zasvätil povolaniu, ktoré sa v našej rodine dedilo už 3 generácie. Pôsobil som v akademickej sfére ako univerzitný pedagóg a vedec a prešiel som skoro všetkými akademickými funkciami, počnúc tajomníkom katedry, prodekanom pre vzdelávanie a dve funkčné obdobia som zastával post dekana fakulty. Pochopil som, že študenti častokrát na svojich pedagógov hľadia s odstupom, akoby sme boli z iného sveta a akoby sme sa okrem našich výskumov a písania karentov, skrípt a učebníc nevenovali ničomu inému. Ale aj my sme ľudia ako každý iný. Máme svoje starosti, povinnosti, ale aj radosti a záľuby. A o tom by mal byť môj blog. O akademických starostiach a radostiach ale aj o životných trápenia a skúsenostiach. Jednoducho o živote, ktorý vôbec nie je nudný.

Výber obálky na novú učebnicu:

😘 Úprimne ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili do krátkeho prieskumu a pomohli nám vybrať obálku na novú učebnicu z predmetu 🧠 Spotrebiteľské správanie 🧠 Bolo vás spolu 206 a tak ako som sľúbil 😌 zverejňujem víťazný návrh obálky 👍 Mojim favoritom bol síce iný návrh ale ako sa hovorí 🏛 Vox populi, vox Dei 🏛 alebo pre nás marketérov preložené 😁 náš zákazník, náš pán 😁 a tak tento víťazný návrh bude na obálke novej učebnice 🍀

Spätná väzba od mojich študentov:

Rýchle odkazy na podstránky: