Spotrebiteľské správanie

Vitaj na internetových stránkach venovaných predmetu Spotrebiteľské správanie, ktorý sa vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Prednášky a semináre prebiehajú v zimnom semestri PREZENČNOU FORMOU. Ale vytvorili sme pre Teba aj tímy v Microsoft TEAMS, v ktorých nájdeš potrebné študijné materiály a zadania. Názov prednáškového tímu je OF_Spotrebitelske_spravanie_Prednaska_BM a dostaneš sa do neho pomocou kódu ashxs1l. Názov krúžkových tímov je OF_Spotrebitelske_spravanie_Seminar_BM-N, kde N je číslo krúžku do ktorého je študent zaradený. Kód na prihlásenie sa do „krúžkových“ tímov je každému študentovi oznámený počas výučby na prvom seminári v semestri. Podrobné informácie o prihlásení sa do Microsoft TEAMS sú k dispozícii na stránke venovanej e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a krátky návod na prácu v MS TEAMS nájdeš aj v nasledujúcom videu.

Ako sa prihlásiť do tímov predmetu Spotrebiteľské správanie v MS TEAMS:

Stránka, na ktorej sa práve teraz nachádzaš je prioritne zameraná na prezentáciu dodatočných a odporúčaných teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti spotrebiteľského správania. Pre neustály prísun aktuálnych informácií odporúčame sledovať náš predmet na sociálnych sieťach 🙂

Sleduj svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a budeš neustále informovaný o aktuálnom dianí

Povinná študijná literatúra:

Učebnica Spotrebiteľské správanie je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Spotrebiteľské správanie. Vzhľadom na svoju nadčasovosť je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí majú záujem o problematiku nákupného správania a rozhodovacieho procesu spotrebiteľa. Učebnica ponúka čitateľom pochopenie modelu rozhodovania spotrebiteľa, vysvetľuje interné a externé faktory vplývajúce na rozhodnutia spotrebiteľa a sprevádza čitateľa celým procesom riešenia problému spotrebiteľa od poznania potreby, cez zhromažďovanie informácií, hodnotenie alternatív, samotný nákup, spotrebu, hodnotenie po spotrebe až po následné odstránenie produktu. A keďže skúška z predmetu Spotrebiteľské správanie sa uskutoční formou OPEN BOOK TESTu tak učebnica bude pre každého neodmysliteľnou pomôckou 🙂

MARKETER!S je informačná platforma založená na agregačnom princípe „curated content“, ktorej cieľom nie je vytvárať vlastný obsah, ale prostredníctvom profesionálnych „kurátorov“ každodenne prinášať to najpodstatnejšie zo sveta digitálneho marketingu a reklamy – na báze informácií zo sociálnych sietí ako Facebook, Twitter či Instagram. Odporúčame prihlásiť sa na odber newslettra.

Stratégie sú odborný mesačník o marketingu, reklame, médiách, on-line a out-of-home. Na slovenskom odbornom trhu majú dlhoročné a stabilné postavenie. Od roku 1994 zachytávajú vývoj na reklamnom a mediálnom trhu vo všetkých jeho najdôležitejších segmentoch.