Spotrebiteľské správanie

Vitaj na internetových stránkach venovaných predmetu Spotrebiteľské správanie, ktorý sa vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetky prednášky a podklady k seminárom nájdeš v tíme predmetu v aplikácii Microsoft TEAMS – názov tímu OF_Spotrebitelske_spravanie_Prednaska a dostaneš sa do neho pomocou kódu 0i2582s. Názov krúžkových tímov je OF_Spotrebitelske_spravanie_Seminar-N, kde N je číslo krúžku do ktorého je študent zaradený. Kód na prihlásenie sa do „krúžkových“ tímov je každému študentovi oznámený počas výučby na prvom seminári v semestri. Podrobné informácie o prihlásení sa do Microsoft TEAMS sú k dispozícii na stránke venovanej e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a krátky návod na prácu v MS TEAMS nájdeš aj v nasledujúcom videu.

Ako sa prihlásiť do tímov predmetu Spotrebiteľské správanie v MS TEAMS:

Stránka, na ktorej sa práve teraz nachádzaš je prioritne zameraná na prezentáciu dodatočných a odporúčaných teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti spotrebiteľského správania. Pre neustály prísun aktuálnych informácií odporúčame sledovať náš predmet na sociálnych sieťach 🙂

Sleduj svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a budeš neustále informovaný o aktuálnom dianí

Povinná študijná literatúra:

Učebnica Spotrebiteľské správanie je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Spotrebiteľské správanie. Vzhľadom na svoju nadčasovosť je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí majú záujem o problematiku nákupného správania a rozhodovacieho procesu spotrebiteľa. Učebnica ponúka čitateľom pochopenie modelu rozhodovania spotrebiteľa, vysvetľuje interné a externé faktory vplývajúce na rozhodnutia spotrebiteľa a sprevádza čitateľa celým procesom riešenia problému spotrebiteľa od poznania potreby, cez zhromažďovanie informácií, hodnotenie alternatív, samotný nákup, spotrebu, hodnotenie po spotrebe až po následné odstránenie produktu. Nové vydanie tejto populárnej učebnice bude k dispozícii v OKTÓBRI 2022.