Spotrebiteľské správanie

Vitaj na internetových stránkach venovaných predmetu Spotrebiteľské správanie, ktorý sa vyučuje na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetky prednášky a podklady k seminárom nájdeš v tíme predmetu v aplikácii Microsoft TEAMS – názov tímu OF_Spotrebiteľské_správanie_Prednáška a dostaneš sa do neho pomocou kódu azu6ftr. Názov krúžkových tímov je OF_Spotrebiteľské_správanie_Seminár_MOMX, kde X je číslo krúžku do ktorého je študent zaradený. Kód na prihlásenie sa do „krúžkových“ tímov bol zaslaný každému študentovi osobitne pred začiatkom semestra cez AIS. Podrobné informácie o prihlásení sa do Microsoft TEAMS sú k dispozícii na stránke venovanej e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave a taktiež na stránke oznamov Obchodnej fakulty EU v Bratislave. Krátky návod na prácu v MS TEAMS nájdeš aj v nasledujúcom videu a tiež na sociálnych sieťach venovaných predmetu Spotrebiteľské správanie.

Ako sa prihlásiť do tímov predmetu Spotrebiteľské správanie v MS TEAMS:

Stránka, na ktorej sa práve teraz nachádzaš je prioritne zameraná na prezentáciu dodatočných a odporúčaných teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti spotrebiteľského správania. Pre neustály prísun aktuálnych informácií odporúčame sledovať náš predmet na sociálnych sieťach 🙂

Sleduj svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a budeš neustále informovaný o aktuálnom dianí

Povinná študijná literatúra:

Učebnica Spotrebiteľské správanie je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Spotrebiteľské správanie. Vzhľadom na svoju nadčasovosť je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí majú záujem o problematiku nákupného správania a rozhodovacieho procesu spotrebiteľa. Učebnica ponúka čitateľom pochopenie modelu rozhodovania spotrebiteľa, vysvetľuje interné a externé faktory vplývajúce na rozhodnutia spotrebiteľa a sprevádza čitateľa celým procesom riešenia problému spotrebiteľa od poznania potreby, cez zhromažďovanie informácií, hodnotenie alternatív, samotný nákup, spotrebu, hodnotenie po spotrebe až po následné odstránenie produktu. Neodmysliteľnou súčasťou učebnice je aj typológia spotrebiteľov, metódy výskumu spotrebiteľa a moderné trendy v spotrebiteľskom správaní.