Marketing – 3. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

V 3. týždni ste sa na prednáške dozvedeli, že spotrebiteľ je pre marketingovo riadenú firmu tým najdôležitejším subjektom, pretože rozhoduje o tom, či si ponúkaný produkt alebo službu kúpi. Tiež ste si uvedomili, že poznanie nákupného správania spotrebiteľa firmám umožňuje nájsť odpovede na otázky kde, kedy, ako, koľko a prečo zákazníci nakupujú. No skôr, než si prehĺbime poznatky z prednášky, ešte pár zdrojov k tvorbe profilu na LinkedIn, o ktorom sme si písali v minulotýždňovom výbere doplnkových zdrojov.

Ako si upraviť profil a koho sledovať na LinkedIn:

Vo videách na YouTube si môžete pozrieť ako sa jednoducho dá vytvoriť pozadie do profilu na LinkedIn pomocou aplikácie Canva a ešte pár informácií k vyplneniu profilu.

A keď profil budete mať vytvorený, tak odporúčam pre začiatok sledovať:

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Pôjde najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Tento týždeň to bude praktický pohľad na problematiku spotrebiteľského správania a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Určite si ich pozrite, vypočujte a prečítajte.

Čo je spotrebiteľské správanie
Preniknite do rozhodovania spotrebiteľa

Biznis príbehy:

V tejto časti vám pravidelne prinášame príbehy (success story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a implementácia nástrojov marketingového mixu neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania. Tento týždeň príbehy zamerané na správanie spotrebiteľov z pohľadu spoločností O2 a Mindworx.

Pár námetov na premýšľanie:

Na prednáške sme si zadefinovali spotrebiteľské správanie a tiež faktory, ktoré spotrebiteľa pri jeho rozhodovaní ovplyvňujú. Zároveň sme naznačili kroky procesu nákupného rozhodovania. Preštudujte si prezentáciu z prednášky, tiež 9. kapitolu v učebnici a aj doplnkové zdroje na tejto stránke. A keď to všetko zvládnete skúste si zodpovedať nasledovné otázky ( nie, odpovede nemusíte nikam posielať 🙂 ):

  • Medzi externé faktory formujúce správanie spotrebiteľa patria aj kultúrne vplyvy. Zvoľte si jeden z prvkov kultúry a  prezentujte jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na príklade konkrétnych firiem, značiek alebo produktov.
  • Významnou súčasťou spotrebiteľského správania je proces nákupného rozhodovania. Spomeňte si na svoj nákup zrealizovaný v poslednom období a popíšte všetkých sedem krokov procesu vášho nákupného rozhodovania a uveďte tiež faktory, ktoré vás pri rozhodovaní ovplyvnili.

Sledujte náš predmet na sociálnych sieťach a neunikne vám nič dôležité. Sledujte podnetné videá na YouTube a posty na Instagrame:

A nezabudnite na učebnicu 🙂

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: