Marketing – 4. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Tento týždeň sa prednáška zamerala na marketingový informačný systém a najmä na jeho významnú súčasť – marketingový výskum. No skôr než sa pozrieme na doplnkové zdroje k tejto téme, povedzme si niečo o sviatku, ktorý pripadol na tento týždeň – Medzinárodný deň žien.

Medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien je sviatkom žien a boja za ich rovnoprávnosť. Vznikol na Medzinárodnej ženevskej konferencii v roku 1910. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Históriu boja za práva žien v EÚ si môžete pozrieť vo videu Európskeho parlamentu, ktorý sa tento rok 2022 zameral aj na problematiku neplatenej práce žien, ktorú ešte viac zvýraznila pandémia COVID-19. A keďže sa venujeme na tejto stránke marketingu, pozrime sa, ako sa tento sviatok prezentuje v reklamných kampaniach 😉

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Pôjde najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Tento týždeň sa zameriame na marketingový výskum z pohľadu neuromarketingu a očami výskumnej agentúry. A tiež si pozriete zaujímavé výsledky výskumných štúdií od renomovaných výskumných agentúr.

Biznis príbehy:

V tejto časti pravidelne spoznávame príbehy (succes story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a implementácia nástrojov marketingového mixu neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania. Tento týždeň spoločnosti MAKEVISION a online magazínu AKČNÉ ŽENY.

Pár námetov na premýšľanie:

Počas prednášky sme si zadefinovali marketingový informačný systém a aj to, z akých zdrojov je tvorený. Veľká časť prednášky bola venovaná marketingovému výskumu a úlohám, aké plní marketingový výskum a aké metódy zberu údajov sa v marketingovom výskume využívajú. Tento týždeň sa nezameriame na otázky ale na jednoduché úlohy, ktoré vám pomôžu v budúcnosti s realizáciou výskumných štúdií pre vaše bakalárske práce a pomôžu pochopiť, že marketingový výskum musí bať založený na dosržiavaní etických zásad:

  • V praxi marketingového výskumu sa v súčasnosti využívajú  dotazníky distribuované v elektronickej podobe. Prináša to so sebou viaceré výhody, medzi ktoré treba zaradiť najmä ekonomické výhody spojené s relatívne nízkymi finančnými nákladmi, časovo a lokálne nezávislé vyplnenie dotazníka, lepšie zabezpečenie anonymity, zvýšenie presnosti vyplnenia. Na stránke platformy SURVIO, ktorá umožňuje tvorbu online dotazníkov, si prezrite predpripravené šablóny dotazníkov.
  • Porušovanie princípov etiky v marketingovom výskume by viedlo k strate dôvery medzi jeho účastníkmi a v konečnom dôsledku by znamenalo zánik marketingového výskumu. Preto bol spracovaný a prijatý medzinárodný Kódex pre výskum trhu, výskum verejnej mienky, sociologický výskum a analýzu údajov, ktorý je postavený na troch základných princípoch. Preštudujte si tento kódex a zistite, na ktorých základných princípoch je založený.

Sledujte náš predmet na sociálnych sieťach a neunikne vám nič dôležité. Sledujte podnetné videá na YouTube a posty na Instagrame:

A nezabudnite na učebnicu 🙂

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: