Marketing – 6. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Tento týždeň sa prednáška zamerala na produkt ako prvý z nástrojov marketingového mixu.  Postupne sme si predstavili klasifikáciu produktov, vysvetlili jednotlivé úrovne produktu, popísali fázy životného cyklu produktu a nezabudli sme ani na marketing služieb.

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Pôjde najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Tento týždeň sa zameriame na produkt a jeho úrovne. Vybral som pre vás zopár inšpiratívnych pohľadov:

Ak si pamätáte, na prednáške som vám hovoril o 3 základných funkciách obaluochranná, manipulačná a komunikačná. Vybral som pre vás tri zaujímavé zdroje venované obalom – celosvetovú súťaž, národnú súťaž a portál zameraný na obaly. Určite si ich pozrite a prekvapí vás, aké rôzne obaly v praxi existujú.

A nezabudli sme ani na pohľad spoločnosti LEVOSPHERE a ich sériu podcastov Kotler v praxi 🙂

Biznis príbehy:

V tejto časti pravidelne spoznávame príbehy (succes story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a implementácia nástrojov marketingového mixu neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania. Tento týždeň sa zameriame na spoločnosti Fitshaker BigName.

Pár námetov na premýšľanie:

Počas prednášky ste sa naučili, aké úrovne produktu rozoznávame, aký priebeh má krivka životného cyklu produktu a tiež, čo znamená trojuholník marketingu služieb. Preštudujte si prezentáciu z prednášky, tiež 10., 11. a 12. kapitolu v učebnici a aj doplnkové zdroje na tejto stránke. A keď to všetko zvládnete 🙂 skúste si zodpovedať nasledovné otázky:

  • Víziou spoločnosti POWERLOGY je prinášať na Slovensko a do Českej republiky progresívne nástroje a produkty biohackingu na posilnenie zdravia a podporu energie tela a mysle. Preštudujte si ponuku spoločnosti na jej eshope a zamyslite sa nad jej produktovým mixom z pohľadu jeho šírky, dĺžky, hĺbky a konzistencie. Aké produktové rady sú súčasťou produktového mixu spoločnosti POWERLOGY?
  • V roku 2021 sa víťazmi súťaže EY Podnikateľ roka stali Branislav Cvik a Ľubomír Vančo zo spoločnosti Banskobystrický pivovar, a.s., ktorý je producentom výnimočného slovenského piva Urpiner, vyznačujúceho sa originálnou a nezameniteľnou chuťou. Zvoľte si niektorý z produktov pivovaru a popíšte na jeho príklade jednotlivé úrovne produktu.

Sledujte náš predmet na sociálnych sieťach a neunikne vám nič dôležité. Sledujte podnetné videá na YouTube a posty na Instagrame:

A nezabudnite na učebnicu 🙂

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: