Marketing – 7. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Tento týždeň bol hlavnou témou prednášky druhý nástroj marketingového mixu – cena. Vysvetlili sme si, aké faktory vplývajú na rozhodovanie o cenách, predstavili si metódy tvorby cien a zamýšľali sme sa nad cenovou dikrimináciou a cenovou diferenciáciou.

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Pôjde najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Tento týždeň to bude praktický pohľad na problematiku cenovej elasticity, cenových stratégií a cenotvorby:

A máme tu pár zaujímavých zdrojov tematicky zameraných na cenu:

Biznis príbehy:

V tejto časti vám pravidelne prinášame príbehy (success story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a implementácia nástrojov marketingového mixu neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania.

Pár námetov na premýšľanie:

Počas prednášky ste sa naučili, aké faktory vplývajú na rozhodovanie o cenách, aké metódy tvorby cien sa využívajú vo firmách a čo znamenajú pre firmy cenová dikriminácia a cenová diferenciácia. Preštudujte si prezentáciu z prednášky, tiež 13., 14. a 15. kapitolu v učebnici a aj doplnkové zdroje na tejto stránke. A keď to všetko zvládnete 🙂 skúste si zodpovedať nasledovné otázky:

  • Uveďte príklady cenovo elestických a cenovo neelastických produktov dennej potreby predávaných v maloobchodnej sieti.
  • Vysvetlite podstatu Veblenovho efektu na vybranom produkte.

Sledujte náš predmet na sociálnych sieťach a neunikne vám nič dôležité. Sledujte podnetné videá na YouTube a posty na Instagrame:

A nezabudnite na učebnicu 🙂

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: