Marketing – 8. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Minulý týždeň bol hlavnou témou prednášky tretí nástroj marketingového mixu – distribúcia. Vymedzili sme si význam a postavenie distribúcie v marketingovom mixe, zamerali sme sa na špecifiká manažmentu distribučného kanála, uviedli sme si základné funkcie maloobchodu a vysvetlili sme si kľúčové činnosti a funkcie logistiky.

Na úvod prednášky sme si pripomenuli jeden, z pohľadu maloobchodu, dôležitý dátum – 4.6.1937, kedy Sylvan Goldman predstavil prvý nákupný vozík na svete. Nákupné vozíky sa postupne zdokonaľovali až do podoby dnešných smart nákupných vozíkov akým je aj Amazon Dash Cart.

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Pôjde najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku. Tento týždeň opäť nezabudneme na podcast Kotler v praxi od Levosphere a nahliadneme aj do skladov Dedolesu a Mall.SK:

Biznis príbehy:

V tejto časti vám pravidelne prinášame príbehy (success story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a implementácia nástrojov marketingového mixu neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania. Tento týždeň trocha netradičný pohľad do zákulisia najväčšieho logistického centra Alza.sk a tiež aj o vízii a cieľoch firmy Shoptet.

Pár námetov na premýšľanie:

Počas prednášky ste sa naučili, aké úlohy a funkcie plnia distribúcia a logistika, aké rozhodnutia sa prijímajú v rámci distribučného manažmentu a tiež aj rozdiely medzi distribučnými stratégiami. Preštudujte si prezentáciu z prednášky, tiež 16., 17., 18., 19. a 20. kapitolu v učebnici a aj doplnkové zdroje na tejto stránke. A keď to všetko zvládnete 🙂 skúste si zodpovedať nasledovné otázky:

  • Zamyslite sa nad budúcnosťou maloobchodu. Uveďte, aké trendy budú mať pre rozvoj maloobchodu kľúčový vplyv.
  • Aký má podľa vás vplyv spoločnosť Shoptet na rozvoj ecommerce na Slovensku?

Sledujte náš predmet na sociálnych sieťach a neunikne vám nič dôležité. Sledujte podnetné videá na YouTube a posty na Instagrame:

A nezabudnite na učebnicu 🙂

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: