Spotrebiteľské správanie – 1. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Na prednáške v prvom týždni semestra ste sa naučili, ako sa definuje spotrebiteľské správanie, z čoho je tvorený komplexný model spotrebiteľského správania, aké faktory ovplyvňujú nákupné správanie spotrebiteľa a čo tvorí situačné faktory. Samozrejme, že sme sa nezabudli oboznámiť so študijnou literatúrou a materiálmi k štúdiu, s harmonogramom prednášok a prezentovali sme si aj kritériá potrebné na úspešné absolvovanie predmetu Spotrebiteľské správanie.

Počas prednášky sme si povedali, že poznatky k predmetu môžete čerpať z viacerých zdrojov. Pripravil som pre vás tzv. rozcestník k zdrojom, na ktorom nájdete prehľadne umiestnené všetky zdroje, z ktorých sa dozviete vedomosti potrebné k úspešnému zvládnutiu predmetu. A tiež som vás vyzval, aby ste vyplnili krátky vstupný dotazník. Ten nám pomôže lepšie sa prispôsobiť vašim predstavám o priebehu výučby predmetu Spotrebiteľské správanie. Dole sú linky na rozcestník a aj na dotazník. Nezabudnite ho vyplniť 🙂

Rozcestník ku zdrojom poznatkov
Vstupný dotazník pre študentov

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Ide najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku.  Tento týždeň to bude praktický pohľad na problematiku spotrebiteľského správania a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú. Určite si ich pozrite, vypočujte a prečítajte.

V prvom ročníku na predmete Marketing ste si už predstavili klasický pohľad na spotrebiteľské správanie od Philipa Kotlera. Oprášte si vedomosti pomocou dvoch podcastov od spoločnosti Levosphere. Pripomenú vám vedomosti, ktoré ste sa naučili už pred dvoma rokmi 🙂

Čo je spotrebiteľské správanie
https://open.spotify.com/episode/4LRc3j0vWigOGIQ7JKobNc?si=b3b92f9a7c434b9d&nd=1
Preniknite do rozhodovania spotrebiteľa

Biznis príbehy:

V tejto časti pravidelne spoznávame príbehy (succes story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a poznanie jeho spotrebiteľského správania neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania. Poďme si vypočuť prvé dva príbehy.

A nezabudni na učebnicu 🙂

Učebnica Spotrebiteľské správanie je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Spotrebiteľské správanie. Vzhľadom na svoju nadčasovosť je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí majú záujem o problematiku nákupného správania a rozhodovacieho procesu spotrebiteľa. Učebnica ponúka čitateľom pochopenie modelu rozhodovania spotrebiteľa, vysvetľuje interné a externé faktory vplývajúce na rozhodnutia spotrebiteľa a sprevádza čitateľa celým procesom riešenia problému spotrebiteľa od poznania potreby, cez zhromažďovanie informácií, hodnotenie alternatív, samotný nákup, spotrebu, hodnotenie po spotrebe až po následné odstránenie produktu. A keďže skúška z predmetu Spotrebiteľské správanie sa uskutoční formou OPEN BOOK TESTu tak učebnica bude pre každého neodmysliteľnou pomôckou 🙂

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: