Spotrebiteľské správanie – 2. týždeň

Výber doplnkových zdrojov k prednáške:

Na prednáške v druhom týždni semestra ste sa naučili, ako kultúrne a demografické faktory ovplyvňujú spotrebiteľské správanie. No skôr než si ukážeme doplnkové zdroje viažúce sa k tejto tematike, vypočujte si zaujímavý podcast venovaný voľbám. Olívia Hurbanová vám povie, ako sa rozhodujeme a čo nás pri volebných rozhodnutiach ovplyvňuje. Je už po voľbách a preto sa spätne vráťte k vašim volebným rozhodnutiam a zistite, čo ovplyvňovalo práve vás.

Prehĺbenie teórie z prednášky:

V tejto časti Vám ponúkame každý týždeň prehĺbenie teórie, ktorú sme prebrali na prednáške. Ide najmä o podcasty, videá, odborné a vedecké články, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť preberanú problematiku.  Tento týždeň to bude praktický pohľad na problematiku kultúrnych a demografických faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebiteľské správanie. Určite si ich pozrite, vypočujte a prečítajte.

Na prednáške ste si vysvetľlovali aj kultúrne dimenzie podľa Geerta Hofstedeho. Dáte mi určite za pravdu, že nie je nič lepšie, než vypočuť si ich charkteristiku priamo od autora:

Taktiež podcast o kultúrnych rozdieloch v marketingu vás bude určite zaujímať:

Biznis príbehy:

V tejto časti pravidelne spoznávame príbehy (succes story ale aj faily) firiem, pre ktoré je orientácia na zákazníka a poznanie jeho spotrebiteľského správania neoddeliteľnou súčasťou ich podnikania. Poďme si vypočuť ďalšie dva príbehy značiek Kofola a Be Lenka.

Kofola
Be Lenka

A nezabudni na učebnicu 🙂

Učebnica Spotrebiteľské správanie je povinnou študijnou literatúrou pre všetkých študentov na predmete Spotrebiteľské správanie. Vzhľadom na svoju nadčasovosť je určená nielen študentom, ale aj všetkým, ktorí majú záujem o problematiku nákupného správania a rozhodovacieho procesu spotrebiteľa. Učebnica ponúka čitateľom pochopenie modelu rozhodovania spotrebiteľa, vysvetľuje interné a externé faktory vplývajúce na rozhodnutia spotrebiteľa a sprevádza čitateľa celým procesom riešenia problému spotrebiteľa od poznania potreby, cez zhromažďovanie informácií, hodnotenie alternatív, samotný nákup, spotrebu, hodnotenie po spotrebe až po následné odstránenie produktu. A keďže skúška z predmetu Spotrebiteľské správanie sa uskutoční formou OPEN BOOK TESTu tak učebnica bude pre každého neodmysliteľnou pomôckou 🙂

Výber doplnkových zdrojov k prednáške pre vás pripravil: