Štátnice v čase pandémie COVID-19

Štátne skúšky ako poslanie Štátne skúšky. Slovné spojenie, ktoré v študentoch vyvoláva pocity rešpektu, zodpovednosti, obáv, ale aj radosti zo získaného titulu. Pre študentov, ale aj pre nás akademikov, znamenajú štátnice tú príslovečnú bodku za titulom Ing. Sú vyústením viacročného snaženia nielen študentov, ale najmä nás, pedagógov, ktorí robíme všetko preto, aby sme študentom poskytli Čítať ďalej