Marketing

Vitaj na internetových stránkach venovaných predmetu Marketing, ktorý sa v letnom semestri vyučuje na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetky prednášky a podklady k seminárom nájdeš v tíme predmetu v aplikácii Microsoft TEAMS – názov tímu FHI_Marketing_Prednáška a dostaneš sa do neho pomocou kódu aolnamj. Názov krúžkových tímov je FHI_Marketing_Seminár_XX-N, kde XX je kód študijného programu (UC, MR) a N je číslo krúžku do ktorého je študent zaradený. Kód na prihlásenie sa do „krúžkových“ tímov bol zaslaný každému študentovi osobitne pred začiatkom semestra cez AIS. Podrobné informácie o prihlásení sa do Microsoft TEAMS sú k dispozícii na stránke venovanej e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Krátky návod na prácu v MS TEAMS nájdeš aj v nasledujúcom videu a tiež na sociálnych sieťach venovaných predmetu Marketing.

Ako sa prihlásiť do tímov predmetu Marketing v MS TEAMS:

Stránka, na ktorej sa práve teraz nachádzaš je prioritne zameraná na prezentáciu dodatočných a odporúčaných teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu. Pre neustály prísun aktuálnych informácií odporúčame sledovať náš predmet na sociálnych sieťach 🙂

Sleduj svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a budeš neustále informovaný o aktuálnom dianí