Marketing

Vitaj na internetových stránkach venovaných predmetu Marketing, ktorý sa v letnom semestri vyučuje na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všetky prednášky a podklady k seminárom nájdeš v tíme predmetu v aplikácii Microsoft TEAMS – názov tímu FHI_Marketing_Prednaska alebo FPM_Marketing_Prednaska_Utorok / FPM_Marketing_Prednaska_Stvrtok a dostaneš sa do nich pomocou kódu, ktorý bol zaslaný na mail pred začiatkom semestra. Názov krúžkových tímov je FHI_Marketing_Seminar_HI-N, alebo FPM_Marketing_Seminar_EM-N, kde N je číslo krúžku do ktorého je študent zaradený. Kód na prihlásenie sa do „krúžkových“ tímov bol zaslaný každému študentovi osobitne pred začiatkom semestra cez AIS. Podrobné informácie o prihlásení sa do Microsoft TEAMS sú k dispozícii na stránke venovanej e-learningu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Ako sa prihlásiť do tímov predmetu Marketing v MS TEAMS:

Povinná študijná literatúra:

HANULÁKOVÁ, E. a kolektív. 2021. Marketing: Nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Bratislava: Wolters Kluwer. 364 strán. ISBN 978-80-571-0438-4

Vysokoškolská učebnica prináša nový pohľad na moderný marketing 21. storočia. Pútavým spôsobom vysvetľuje jeho súčasnú podobu, princípy, nástroje a procesy. Čitateľom načrtáva budúcnosť marketingu ako podnikovej filozofie a koncepcie riadenia a podnikania. Ambíciou autorov je, aby vyvrátili niektoré mýty, ktoré marketing sprevádzajú v slovenských podmienkach od jeho začiatkov. Učebnica zdôrazňuje posuny, ktoré v marketingu nastali začiatkom 21. storočia, a takisto novú výzvu pre firmy, ktorou je tvorba a dodanie hodnoty pre zákazníka.

Stránka, na ktorej sa práve teraz nachádzaš je prioritne zameraná na prezentáciu dodatočných a odporúčaných teoretických poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu. Pre neustály prísun aktuálnych informácií odporúčame sledovať náš predmet na sociálnych sieťach 🙂

Sleduj svoj obľúbený predmet na sociálnych sieťach a budeš neustále informovaný o aktuálnom dianí:

MARKETER!S je informačná platforma založená na agregačnom princípe „curated content“, ktorej cieľom nie je vytvárať vlastný obsah, ale prostredníctvom profesionálnych „kurátorov“ každodenne prinášať to najpodstatnejšie zo sveta digitálneho marketingu a reklamy – na báze informácií zo sociálnych sietí ako Facebook, Twitter či Instagram. Odporúčame prihlásiť sa na odber newslettra.

Stratégie sú odborný mesačník o marketingu, reklame, médiách, on-line a out-of-home. Na slovenskom odbornom trhu majú dlhoročné a stabilné postavenie. Od roku 1994 zachytávajú vývoj na reklamnom a mediálnom trhu vo všetkých jeho najdôležitejších segmentoch.

Výsledky študentskej ankety v akademickom roku 2021/2022: